Mor Pluss


Navn Avlsnr Avlsbesetning Far Far avlsnr Farfar Morfar AVL Prod Slakt Kjøtt Kullstr Reprod Morsevne Holdb Tattoo Status
FORT 332218 Håheim Terje FLAKONG 325461 FETA GOLDEN 148 104 130 109 99 112 123 121 HT01059910 Tidligere eliteråne
GALLIA 333561 Botilsrud Jan og Tonje GOLIAT 326430 GOKART FROSK 153 110 97 115 109 130 117 112 BT01055699 Tidligere eliteråne
FORMAT 331046 Narum Kjersti og Kristian FABEL 323194 FISKER GRUS 147 93 114 103 106 122 129 110 NK01012845 Tidligere eliteråne
FORUS 333840 Sandvik Ola FARLIG 327472 FLAGG KLABB 150 110 119 97 116 120 114 110 SV01044524 Tidligere eliteråne
GALLE 331635 Silde Johannes GLITTER 324677 GRUS FUKT 147 118 105 104 113 121 104 117 PS01079052 Tidligere eliteråne
FROSK 334166 Eng Gunn Elisabeth Amundsen FARLIG 327472 FLAGG FRASE 153 112 114 102 102 130 113 124 ES01063018 Tidligere eliteråne
GLUTEN 331975 Stai Thor Jørgen GARASJE 324120 GRUSOM FOLE 161 105 124 121 114 123 123 110 ST01036621 Tidligere eliteråne
GENIUS 333717 Valskrå Johan GOLIAT 326430 GOKART MALJE 151 115 111 105 115 131 112 102 VN01051285 Tidligere eliteråne